WERKEN AAN

 
ANDERS LEVEN


WAT

Vijfentwintig tot veertig woningen. In Vlissingen. En met gemeenschappelijke voorzieningen. Koop en als het ook maar enigszins kan (sociale) huur. Voor mensen met idealen. Liefst zo divers mogelijk. 
Woningen en omgeving duurzaam gebouwd en ingericht. Houtskelet, modulair en zo casco mogelijk. We gaan voor natuurinclusief. 
Ieders eigenheid staat voorop, delen doen we naar behoefte en vermogen. Diversiteit aan levensstijlen kan leiden tot verrassende samenwerkingen. Dit geldt natuurlijk net zo goed voor de buurt om ons heen.
Samen bouwen, samen wonen en samen zorgen voor huis en omgeving. 


Mobirise

Vlissingen, tussen kanaal en kust


WAAR

We bouwen ons project in Vlissingen, in een stedelijke omgeving. En we kiezen er voor om westelijk van het Kanaal door Walcheren te blijven. Aan de zeezijde, zogezegd.


WAAROM

Onze tijd vraagt om andere vormen van wonen, van samen leven. We moeten meer samen doen met minder spullen en minder beslag leggen op onze omgeving, de natuur. 
We zullen meer verantwoording moeten nemen voor de manier waarop we onze omgeving inrichten en beheren, ook waar het gaat om ons huis en onze buurt. 
We  laten zien dat het ook daadwerkelijk anders kan. Ook in Vlissingen. 


WIE wij zijn

  • Op dit moment (september 2022) bestaat onze kerngroep uit 14 mensen, de deelnemers. Daarnaast zijn er een aantal mensen die "geïnteresseerd" zijn.
  • De meeste mensen komen uit Vlissingen en directe omgeving. Maar er zijn ook geïnteresseerden van buiten Zeeland.                                                                      
  • We hebben elkaar gevonden op onze idealen over een andere manier van wonen en samen leven in Vlissingen.
  • En vooral: we willen rekening houden met elkaar, met de natuur. We bouwen ons project ecologisch en voor iedereen die onze idealen deelt. Voor iedereen van 0 tot 100+ die dingen en werkzaamheden delen en die werk maken van saamhorigheid.

Heb je belangstelling?

Wij hebben nu vooral behoefte aan mensen die mee kunnen doen aan het verder ontwikkelen van ons project. En vooral jongeren, starters, gezinnen. 

We zijn nu nog geen formele organisatie, hebben dus nog geen "leden". Dit verandert binnenkort.
Wil je nu actief meedoen (bv in de projectgroep of in een werkgroep) dan ben je deelnemer. We beschouwen je dan als lid van onze toekomstige vereniging of coöperatie. Je ontvangt alle interne informatie, kunt meepraten en mee beslissen.

Wil je op dit moment ons initiatief alleen maar volgen? Dan vragen we je om regelmatig even op onze site te kijken. Of contact met ons op te nemen zodra het je uitkomt. 

We horen graag van je.

Gelet op de huidige samenstelling van ons projectteam richten we ons op dit moment vooral op uitbreiding met "jongere deelnemers" en "deelnemers met kinderen". 

Ja ik wil meedoen


Made with Mobirise site software